Datum Vrijeme Dvorana Predstava Produkcija
22.07.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
25.07.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
26.07.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
27.07.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
28.07.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
29.07.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
01.08.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
02.08.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
03.08.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
04.08.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
05.08.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
08.08.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
09.08.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
10.08.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
11.08.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
12.08.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
15.08.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
16.08.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
17.08.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
18.08.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
19.08.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
22.08.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
23.08.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
24.08.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
25.08.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
26.08.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
29.08.2017 (Utorak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
30.08.2017 (Srijeda)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
31.08.2017 (Četvrtak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
01.09.2017 (Petak)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu
02.09.2017 (Subota)21:00OpatovinaKĆI LOTRŠČAKA GD HistrionRezerviraj kartu