CABARET VALESKA

Autor:
Edvin Liverić & Nika Ivančić
Redatelj:
Edvin Liverić
Producent:
AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI
Predstava je:
Aktivna
Izvođači:
Nika Ivančić
Puna cijena karte:
50
Cijena karte sa popustom:
30

Monodrama «Cabaret Valeska» poigrava se elementima dramskog i plesnog teatra, te kaba-reta. Kroz prožimanje tih triju scenskih umjetnosti dočarava se život i djelo Valeske Gert, ne-koć slavne, a danas pomalo zaboravljene glumice, plesačice i svojevrsne pionirke performan-sa.  Inače, ovaj je predstava je završni rad glumice pri studija Glume i medija, Akademije primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.