Datum Vrijeme Predstava Produkcija
03.08.2021 (Utorak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
04.08.2021 (Srijeda)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
05.08.2021 (Četvrtak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
06.08.2021 (Petak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
07.08.2021 (Subota)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
10.08.2021 (Utorak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
11.08.2021 (Srijeda)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
12.08.2021 (Četvrtak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
13.08.2021 (Petak)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
14.08.2021 (Subota)21:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
17.08.2021 (Utorak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
18.08.2021 (Srijeda)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
19.08.2021 (Četvrtak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
20.08.2021 (Petak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
21.08.2021 (Subota)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
24.08.2021 (Utorak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
25.08.2021 (Srijeda)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
26.08.2021 (Četvrtak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
27.08.2021 (Petak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
28.08.2021 (Subota)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
31.08.2021 (Utorak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
01.09.2021 (Srijeda)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
02.09.2021 (Četvrtak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
03.09.2021 (Petak)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu
04.09.2021 (Subota)20:00STOKA SITNOG ZUBA GD HistrionRezerviraj kartu