Datum Vrijeme Predstava Produkcija
16.07.2020 (Četvrtak)21:00Pretpremijera - MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
17.07.2020 (Petak)21:00Pretpremijera - MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
18.07.2020 (Subota)21:00Premijera - Otvaranje 35. zagrebačkog histrionskog ljeta - MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
21.07.2020 (Utorak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
22.07.2020 (Srijeda)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
23.07.2020 (Četvrtak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
24.07.2020 (Petak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
25.07.2020 (Subota)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
28.07.2020 (Utorak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
29.07.2020 (Srijeda)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
30.07.2020 (Četvrtak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
31.07.2020 (Petak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
01.08.2020 (Subota)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
04.08.2020 (Utorak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
05.08.2020 (Srijeda)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
06.08.2020 (Četvrtak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
07.08.2020 (Petak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
08.08.2020 (Subota)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
11.08.2020 (Utorak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
12.08.2020 (Srijeda)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
13.08.2020 (Četvrtak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
14.08.2020 (Petak)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
15.08.2020 (Subota)21:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
18.08.2020 (Utorak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
19.08.2020 (Srijeda)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
20.08.2020 (Četvrtak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
21.08.2020 (Petak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
22.08.2020 (Subota)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
25.08.2020 (Utorak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
26.08.2020 (Srijeda)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
27.08.2020 (Četvrtak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
28.08.2020 (Petak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
29.08.2020 (Subota)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
01.09.2020 (Utorak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
02.09.2020 (Srijeda)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
03.09.2020 (Četvrtak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
04.09.2020 (Petak)20:00MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu
05.09.2020 (Subota)20:00Zatvaranje 35. zagrebačkog histrionskog ljeta - MAČAK U VREĆI GD HistrionRezerviraj kartu