A ONDA JE NEŠTO PUKLO

Autor:
Indira Kučuk-Sorguč & Aldin Tucić
Redatelj:
Indira Kučuk-Sorguč
Producent:
FILTER produkcija, Sarajevo
Predstava je:
Aktivna
Izvođači:
Negra Čičić i Aldin Tucić
Puna cijena karte:
80 kn
Cijena karte sa popustom:
60 kn

Scenska parodija na Sarajevski atentat A ONDA JE NEŠTO PUKLO, njegova „smiješna“ strana osmišljena na lucidan način à la TV show. Taj je kobni događaj 1914. odredio sudbine mnogih, ali je zauvijek ostao referentna tačka u knjizi naših života. U drama-turškoj osnovi projekat je zasnovan na „Stilskim vježbama“ R. Queneaua, dakle, jedan događaj se provlači kroz optiku ilustrativnog i dobiva se komičnost koja je zasnovana na živopisnosti likova, njihovoj mašti, uglu gledanja i razumijevanja. Jedna tema varira kroz različitu doživljajnost aktera, klasičnih subjektivnih pripovjedača, međutim, ovo nisu skice likova nego likovi precizno definirane kategorizacije, što ovaj scenski kolaž s pjevanjem i pucanjem čini izrazito i zanimljivim i duhovitim.

Trajanje: 100 minuta